Archiwum strony

10 stycznia 2011, 22:17

Andrzej Wąsowicz, pełniący w Polskim Związku Narciarskim funkcję wiceprezesa do spraw organizacyjnych i finansowych, od 2008 roku zarządzał skocznią im. Adama Małysza w Wiśle. W grudniu nieoczekiwanie przestał pełnić funkcję dyrektora obiektu. O okolicznościach nieprzedłużenia umowy z Andrzejem Wąsowiczem rozmawiał Robert Osak.