Archiwum strony

Au­striak Gre­gor Schlie­ren­zau­er do naj­groź­niej­szych ry­wa­li pod­czas Igrzysk Olimpijskich w Soczi za­li­cza zawod­ni­ków z Nie­miec, Nor­we­gii i Pol­ski. Wśród nich wy­róż­nił Krzysz­to­fa Bie­gu­na.


Niestety nie odbyła się finałowa seria drużynowego konkursu Pucharu Świata w Klingenthal.
Tym samym liczyły się wyniki pierwszej serii.