Archiwum strony
Niespodziewane wiadomości napływają z Austrii: Gregor Schlierenzauer po wielomiesięcznej przerwie powraca do skoków! Utytułowany skoczek narciarski oddał swoje pierwsze skoki na skoczni HS94 w Hinzenbach pod czujnym okiem głównego szkoleniowca reprezentacji Austrii Heinza Kuttina.

Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży
„Mikołaj z Goleszowa”
26.11.2016 r., Wisła Centrum
Organizator: Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Goleszów

Współorganizatorzy: Gmina Goleszów, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski, Polski Związek Narciarski, Śląskie Woj. Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie (Program „KLUB”)

Przew. Organizatora: Piotr Waszek

Kierownicy Zawodów: Piotr Martynek

Miejsce zawodów: Kompleks skoczni narciarskich w Wiśle Centrum !!!

Termin zawodów: 26.11.2016 r. (sobota)

Dyscyplina: skoki narciarskie

Biuro zawodów: Kompleks skoczni narciarskich w Wiśle Centrum

Cel zawodów: - popularyzacja skoków narciarskich wśród dzieci i młodzieży;
- popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży;
- integracja środowisk klubów sportowych sekcji narciarskiej;
- zweryfikowanie poziomu wyszkolenia zawodników;
- wyłonienie najlepszych zawodników Międzynarodowego Konkursu
Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży „Mikołaj z Goleszowa”
(wręczenie pucharów, dyplomów i nagród).

Uczestnictwo: zawody zostaną przeprowadzone w następujących 8 kategoriach:

Rocznik 2009 i młodsi, Dziewczęta 2006 i młodszeskocznia HS-10
Rocznik 2007-2008, Dziewczęta OPEN IIskocznia HS-20
Junior D (rocznik 2004-2003), Junior E (rocznik 2005-2006) – skocznia HS-40
Chłopcy OPEN, Dziewczęta OPEN I – skocznia HS-40Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie.

Program zawodów: 26.11.2016 r. godz. 08.30 - 09.30 – skoki treningowe;
26.11.2016 r. godz. 09.50 – otwarcie zawodów;
26.11.2016 r. godz. 10.00 – rozpoczęcie konkursu skoków;
26.11.2016 r. godz. 14.00 – ceremonia zakończenia.
Nagrody: Za zajęcie najlepszych miejsc zawodnicy otrzymują puchary, dyplomy i nagrody.

Postanowienia końcowe:

  1. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.
  2. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w trakcie zawodów.
  3. Organizator zapewnia napoje oraz wyżywienie dla uczestników zawodów.
  4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.

Zgłoszenia: do dnia 22.11.2016 r. fax na nr: 33 8528 720 lub e-mail: mariola.zlik@wp.pl
Zgłoszenia otrzymane po wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Ze sportowym pozdrowieniem

Piotr Waszek - Prezes LKS „Olimpia” Goleszów


Źródło: Informacja własna